std = null; $db->alan[] = "*"; $db->tablo = "sehirler"; $shr = $db->query(); while ($bb = $db->fetch_assoc($shr)) { $a_shr[$bb[sehir]] = $bb[id]; } $dhg = mysql_query("select * from cinsiyet"); while ($sew = mysql_fetch_assoc($dhg)) { $cnsyt[$sew[id]] = $lang[$sew[cinsiyet]]; $cntur[$sew[id]] = $sew[turu]; } if($arama == "genel" or $arama == "") { $db->std[gorunur] = array("=",1); if($tag != "") { $tag = str_replace("-"," ",$tag); $fkey = explode(" ",$tag); preg_match_all("/(\d+) $lang[143]/i",$tag,$og); foreach ($fkey as $v1 => $v2) { $v2 = trim($v2); foreach ($cnsyt as $c1 => $c2) { if($v2 == $c2) { $cinsiyet = $_GET[cinsiyet] = $c1; } } } foreach ($a_shr as $aaa1 => $aaa2) { $a_shr2[seo_permalink($aaa1)] = $aaa2; } foreach ($fkey as $v1 => $v2) { $v2 = trim($v2); if($a_shr2[$v2] != "") { $sehir = $_GET[sehir] = $a_shr2[$v2]; } } if($og[1][0] != "") { $yas1 = $_GET[yas1] = trim($og[1][0]); $yas2 = $_GET[yas2] = trim($og[1][0])+1; } $og = null; } if($yas1 != "" and $yas2 != "") { $db->std[] = "and (dogumtarih <='".((date("Y")-($yas1-1))."-".date("m-d"))."' and dogumtarih >='".((date("Y")-($yas2-1))."-".date("m-d"))."')"; } if($online != "") { $db->std[] = "and"; $db->std[online] = array("=",$online); } if($uname != "") { $db->std[] = "and"; $db->std[user] = array("like","%$uname%"); } if($cinsiyet != "") { $db->std[] = "and"; $db->std[cinsiyet] = array("=",$cinsiyet); } if($fotograf != "") { $db->std[] = "and"; $db->std[resim] = array("=",$fotograf); } if($sehir != "") { $db->std[] = "and"; $db->std[sehir] = array("=",$sehir); } if($tumbotlar == "0") { $db->std[] = "and"; $db->std[uyedurum] = array("!=","3"); } $dbwhere = $db->std; $db->alan[] = "*"; if($u[uyedurum] != '2') { $db->alan[] = "CASE uyedurum WHEN '2' THEN '1' WHEN '3' THEN '2' WHEN '1' THEN '3' end as uyesirala"; } else { $db->alan[] = "CASE uyedurum WHEN '2' THEN '1' WHEN '1' THEN '2' WHEN '3' THEN '3' end as uyesirala"; } $db->order[uyesirala] = "ASC"; $db->order[resim] = "DESC"; $db->order[sonislem] = "desc"; $db->tablo = "uyeler"; $db->limit = array($pg,$sflimit); $ar1 = $db->query(); if($tag != "") { if($yas1 != "" and $yas2 != "") { $pt[] = "$yas1 yaşında"; } if($sehir != "") { $pt[] = sehir($sehir); } if($cinsiyet != "") { $pt[] = $cnsyt[$cinsiyet]; } $pt[] = $lang[146]; $p_title = implode(" ",$pt); $p_description = str_replace("[p_title]",$p_title,$lang[147]); $p_keywords = str_replace("[p_title]",$p_title,$lang[148]); } else { $p_title = "Arkadaş arama sonuçları"; $p_description = "Haritadan semtinize en yakın arkadaşları bulun, Sohbet edin, Görüşün. Son teknoloji arkadaşlık sitesi"; $p_keywords = "arkadaş, arkadaş ara, arkadaş bul, arkadaş arıyorum, arkadaş arama, arkadaş bulma, hemen arkadaş bul, arkadaş ortamı, arkadaşlık, chat, sohbet, muhabbet"; } $db->std = $dbwhere; $db->alan[] = "id"; $db->tablo = "uyeler"; $say = $db->num_rows(); } elseif ($arama == "detayli") { $qq = array(); if($yas1 != "" and $yas2 != "") { $qq[] = "(u.dogumtarih <='".((date("Y")-$yas1)."-".date("m-d"))."' and u.dogumtarih >='".((date("Y")-$yas2)."-".date("m-d"))."')"; } if($online>0) { $qq[] = "u.online = '$online'"; } if($uname != "") { $qq[] = "u.user like '%$uname%'";} if($cinsiyet>0) { $qq[] = "u.cinsiyet = '$cinsiyet'"; } if($webcam=="1") { $qq[] = "(u.camonline = '$webcam' and u.webcambilgi = '1')"; } elseif ($webcam == "0") { $qq[] = "(u.webcambilgi = '0')"; } if($fotograf>0) { $qq[] = "u.resim = '$fotograf'";} if($sehir>0) { $qq[] = "u.sehir = '$sehir'"; } if($ilce>0) { $qq[] = "u.ilce = '$ilce'"; } if($medenidurum>0) { $qq[] = "p.medenidurum = '$medenidurum'"; } if($boy>0) { $ddboy = explode("-",$boy); $qq[] = "(p.boy >= '$ddboy[0]' and p.boy <= '$ddboy[1]')"; } if($kilo>0) { $ddkilo = explode("-",$kilo); $qq[] = "(p.kilo >= '$ddkilo[0]' and p.kilo <= '$ddkilo[1]')"; } if($din>0) { $qq[] = "p.din = '$din'"; } if($etnik>0) { $qq[] = "p.etnik = '$etnik'"; } if($egitimdurum>0) { $qq[] = "u.egitimdurum = '$egitimdurum'"; } if($meslek>0) { $qq[] = "u.meslek = '$meslek'"; } if($sigara>0) { $qq[] = "p.sigara = '$sigara'"; } if($alkol>0) { $qq[] = "p.icki = '$alkol'"; } if($tumbotlar == "0") { $qq[] = "u.uyedurum != '3'"; } if(count($qq)>0) { $qqs = implode(" and ",$qq); } else { $qqs = 1; } $sorgumm = "select u.* from uyeler as u, profildetay as p where u.id = p.id and ".$qqs; $sorgumm2 = "select u.id from uyeler as u, profildetay as p where u.id = p.id and ".$qqs; $ar1 = mysql_query($sorgumm." order by resim desc,uyedurum desc,sonislem desc LIMIT $pg,$sflimit"); $arz = mysql_query($sorgumm2); $say = mysql_num_rows($arz); } elseif ($arama == "ruhikizi") { $qqs = ruhikizim(); $_GET = $qqs['get']; $_GET['arama'] = "detayli"; $qqs = $qqs[sql]; $sorgumm = "select u.* from uyeler as u, profildetay as p where u.id = p.id ".($tumbotlar == "0" ? "and u.uyedurum != '3'" : "")." and ".$qqs; $sorgumm2 = "select u.id from uyeler as u, profildetay as p where u.id = p.id ".($tumbotlar == "0" ? "and u.uyedurum != '3'" : "")." and ".$qqs; $ar1 = mysql_query($sorgumm." LIMIT $pg,$sflimit"); $arz = mysql_query($sorgumm2); $say = mysql_num_rows($arz); } elseif ($arama == "enyakin") { $birp = 1/111; $birm = 1/85; $_GET['arama'] = "enyakin"; $_GET[coor_x1] = ($u[coorx]-($birp*10)); $_GET[coor_x2] = ($u[coorx]+($birp*10)); $_GET[coor_y1] = ($u[coory]-($birm*10)); $_GET[coor_y2] = ($u[coory]+($birm*10)); $qqs = "(coorx>='".$_GET['coor_x1']."' and coorx<='".$_GET['coor_x2']."') and (coory>='".$_GET['coor_y1']."' and coory<='".$_GET['coor_y2']."')"; $sorgumm = "select * from uyeler where ".($tumbotlar == "0" ? "u.uyedurum != '3' and " : "")." ".$qqs; $sorgumm2 = "select id from uyeler where ".($tumbotlar == "0" ? "u.uyedurum != '3' and " : "")." ".$qqs; $ar1 = mysql_query($sorgumm." LIMIT $pg,$sflimit"); $arz = mysql_query($sorgumm2); $say = mysql_num_rows($arz); } if($arama != "") { $querykeys = array("arama","uname","yas1","yas2","online","cinsiyet","fotograf","sehir","ilce","medenidurum","boy","kilo","din","etnik","egitimdurum","meslek","sigara","alkol","coor_x1","coor_x2","coor_y1","coor_y2"); foreach ($querykeys as $q1 => $q2) { if($_GET[$q2] != "") { $_search[$q2] = $_GET[$q2]; } } if(count($_search)>0) { $realquery = http_build_query($_search); } } include("ust.php"); ?>

 

 

 

0) { ?>
0) { $att[] = "< $lang[161]"; } for ($i=($sf-2);$i<($sf+2);$i++){ if($i>=0 and $i<$trp) { $att[] = "".($i+1).""; } } if(($trp-1)>$sf) { $att[] = "$lang[162] >"; } echo implode(" ",$att); ?>
fetch_assoc($ar1)) { $aci++; ?>
onoffline3" style="left:72px;"> 
,